Tuesday, January 27, 2009

Hva er en nanotale?

En nanotale er en novelle som bare består av 6 ord. Noen vil vel si at det kan være 6 ord eller mindre, dvs opptil 6 ord ... men personlig liker jeg den strenge definisjonen, så jeg sier 6 ord eller ingenting. :-)

En slik novelle/historie bør oppfylle ett av to kriterier, ideelt sett begge:
1) Den bør fortelle en historie
2) Den bør inneholde en dobbel mening

Nærmere forklaring: Man kan konstruere en setning med 6 ord som ikke sier noenting til leseren utover informasjonen som akkurat de 6 ordene inneholder. En nanotale inneholder i all sin kortfattethet både en begynnelse og en slutt hinsides sitt bokstavelige innhold - den setter lesernes fantasi i gang og skaper en historie i tankene deres.

Det å skape en nanotale er et forsøk på å gripe utover det bokstavelige.

Men husk at dette er mine personlige definisjonspunkter. Jeg vil ikke tvinge mine tanker om dette på noen. Men jeg håper at det kan vekke interessen og få andre til å tenke ... og kanskje til å skrive ... ? ;-)

No comments: